Skip navigation

Tomasz Rybarczyk

mgr inż. architekt, mgr inż. budownictwa

Product manager w firmie SOLBET - największego producenta betonu komórkowego w Polsce i chemii budowlanej. Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Absolwent studiów dziennych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, studiów stacjonarnych na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, podyplomowych studiów "Bezpieczeństwo budowli” na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, podyplomowego Studium Menedżerskiego na Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorant na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Praktyk w projektowaniu i na budowie, autor wielu projektów, opracowań i artykułów technicznych. Znawca materiałów budowlanych i technologii. Jest członkiem komitetów technicznych PKN. Jego pasją jest architektura i budownictwo.

Firma / Instytucja: SOLBET