Skip navigation

Adriana Skorupska

Ekspert w Sekcji Badań i Strategii, Departament Analiz i Strategii PARP.

Koordynator projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II obejmującego dziesięć branż – odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznej, przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu, usług rozwojowych, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.