Skip navigation

Ryszard Sobieralski

Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Loyola Marymount University Los Angeles. Ukończył studia w zakresie inżynierii sanitarnej, zarządzania produkcją i kompleksowego kierowania jakością oraz zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Posiada ponad 45-cio letnie doświadczenie w sektorze gospodarki komunalnej. Jest założycielem  Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie i przez 20 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Autor wielu inicjatyw, m.in. jest pomysłodawcą oraz współzałożycielem Celowego Związku Gmin R-XXI oraz Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe”. Zaangażowany i wieloletni członek Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz Prezydium Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Bierze aktywny udział w kształceniu młodych ludzi poprzez pełnienie funkcji członka Rady Programowej kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (od 2012 r. do dzisiaj). Ponadto, wieloletni członek Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji (od 2020 r.).

Inicjator wielu koncepcji dotyczących przekształceń własnościowych w branży wodno-kanalizacyjnej, twórca wielu branżowych publikacji i artykułów oraz recenzent i opiniodawca wielu branżowych aktów prawnych.