Skip navigation

Iwona Sołtysińska

Psycholog (UJ), konsultant rozwoju organizacyjnego (MA, Tavistock & Portman NHS Trust), certyfikowany trener zarządzania (Edexcel International), executive coach (PCC, ICF). Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem i reprezentantem Organisation for Promoting Understanding of Society w Polsce, co roku współorganizuje międzynarodową konferencję Group Relations oraz badania społeczne Listening Post. Członek ISPSO (International Society for the Psychoanalytic Study of Organization). Od 1992 roku prowadzi działalność́ doradczo-szkoleniową. Autorka i kierownik merytoryczny wielu projektów doradczo-szkoleniowych. Współautorka książki "Szkolenia pracowników a rozwój organizacji oraz publikacji „Budowanie zespołów”.

Posiada bogate doświadczenie pracy w grupach twórczego rozwiązywania problemów oraz moderowania grup synektycznych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozumienia dynamiki grupy, rozwijania kompetencji interpersonalnych oraz doskonalenia kompetencji przywódczych. Facylituje pracę grup i prowadzi coaching indywidualny oraz coaching zespołów z różnych poziomów organizacji.