Skip navigation

Andrzej Staniszewski

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemicznego, doktor nauk o ziemi. Absolwent I Edycji studiów podyplomowych: Międzyuczelnianej Akademii Klimatu, który powstał dzięki współpracy trzech uczelni (technicznej, ekonomicznej i humanistycznej): Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie chemii analitycznej, biogeochemii, inżynierii chemicznej, testowaniu oraz wdrażaniu urządzeń umożliwiających oczyszczanie powietrza przemysłowego, wody i ścieków oraz rekultywacji zbiorników wodnych. Autor i współautor wielu patentów oraz publikacji w czasopismach branżowych oraz naukowych. Dyrektor programowy konferencji Ekogmina. Ekspert Fundacji Biznes dla Klimatu. Pracuje w spółce Biopro (Ecol Group).

Zainteresowania zawodowe dotyczą usuwania zanieczyszczeń antropogenicznych z powietrza i wody oraz rekultywacji zbiorników wodnych. Zdobyte doświadczenie umożliwia poruszanie się w szeroko pojętych zagadnieniach technicznych i naukowych dotyczących ochrony środowiska. Wiedza i doświadczenie umożliwiły w 2017 r. zaprojektowanie i wdrożenie autorskiego rozwiązania systemu oczyszczania powietrza w halach sortowni odpadów oraz skuteczną realizacje rekultywacji jezior.

 

Firma / Instytucja: BIOPRO Sp. z o.o.