Skip navigation

Zuzanna Szmyt

dr inż. nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, nauczyciel dyplomowany z 20 letnim stażem, pedagog z powołania. Związana od 2001r. z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego, gdzie prowadzi zajęcia praktyczne z zakresu piekarstwa i cukiernictwa. Od 2008r. pełniła funkcję wicedyrektora do spraw zawodowych, a od września 2019r. została powołana na stanowisko dyrektora szkoły.