Skip navigation

Michał Wasilewski

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa, specjalność Drogi, Ulice, Lotniska. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania BHP na Wydziale Zarządzania Politechniki Poznańskiej i studium trenerskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w akademii Norman Benett-Group Macieja Benewicza.

Karierę rozpoczął w 2001 roku jako kierownik robót i kosztorysant w lokalnej firmie budowlanej. Kiedy w Polsce ruszyły pierwsze, duże inwestycje pracował jako specjalista w zespole kosztorysowania
i oferowania w firmie NCC Polska, która budowała autostradę A-2 odc. Poznań-Nowy Tomyśl. Zajmował się też przygotowaniem przetargów w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. W latach 2006-2011 pracował w firmie Skanska jako inżynier budowy, koordynator BHP, inżynier projektu, następnie jako kierownik w zespole BHP. Brał udział w projekcie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem dla menażerów projektu i kierownictwa budów.

Od 2013 koordynuje prace Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zrzeszające największych generalnych wykonawców na rynku polskim współpracujących ze sobą wdrażając systemowe rozwiązania BHP skierowane do pracowników sił własnych i podwykonawców. Jak wynika z raportu „Budownictwo Polskie w latach 2009-2019, przygotowanego o dane GUS, PIP i Eurostat link w okresie funkcjonowania tej organizacji liczba wypadków w budownictwie spadła o połowę, a Polska zmieniła miejsce z ostatniego 25 na 8 w Europie pod względem wskaźnika wypadków śmiertelnych. W ostatnim czasie był autorem wytycznych BHP zastosowanych przez największego inwestora publicznego GDDKiA w warunkach kontraktów

Zainteresowania: Żeglarstwo, narciarstwo.