Skip navigation

Tomasz Węsierski

Dyrektor Centrum B+R oraz Centrum Wdrożeniowego Grupy Azoty S.A. Odpowiedzialny za realizację projektów B+R oraz przedsięwzięć wdrożeniowych.

Doktor biochemii, menadżer z bogatym doświadczeniem badawczym i biznesowym w branży laboratoryjnej. Obszar ekspercki obejmuje między innymi zarządzanie organizacją, rozwój biznesu, rozwiązania organizacyjne, jak również techniczne aspekty dotyczące pracy w laboratorium.

Prywatnie interesuje się badaniami kosmosu, naukami przyrodniczymi, fotografuje.

Firma / Instytucja: Grupa Azoty S.A.