Skip navigation

Rafał Wisła

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.