Skip navigation

Anna Wisła-Świder

Pracownik Katedry Chemii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, profesor uczelni.

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1995). Uzyskała tytuł doktora nauk chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004). W okresie 05.205-10.2006  –  Postdoctoral assistant w Instytucie Chemii Fizycznej Uniwersytetu w Bazylei; grupa profesora Hans’a Jakoba Wirz’a – Stypendium ufundowane przez Swiss National Foundation oraz Syngenta.

Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, koordynator oraz ekspert w wielu projektach wspierających rozwój zawodowy i edukacyjny, recenzent krajowy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. kształcenia ogólnego w zakresie chemii. Autor wielu publikacji naukowych.