Skip navigation

Andrzej Wojciechowicz

Doradca, ekspert rynku FMCG.

Od 1989 roku związany z handlem detalicznym. W tym okresie aktywnie działający w branży FMCG między innymi jako: właściciel sieci sklepów spożywczych, założyciel spółki joint venture (GLOBI) z belgijską siecią GiB Group, inicjator powołania centrali zakupowej dla polskich sieci detalicznych, twórca programu szkoleniowego ,,Zarządzanie Siecią Supermarketów’’ będącego podstawą działania wielu polskich sieci handlowych. Kierował zespołami projektowymi w wielu procesach M&A . Zarządzający w różnych obszarach działalności takich sieci jak: GLOBI (CEO), Casino Group (Leader Price - Dyrektor franczyzy ) , Tesco (Doradca Zarządu – wsparcie ekspansji), Bomi (CEO). Sprawował również funkcje członka rady nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła i konsultanta przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Członek Zarządu spółki ATS Technology. Na platformie Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego kierował projektem Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Handlu. Autor wielu publikacji branżowych.

Obecnie działający jako Doradca na rynku FMCG, Ekspert Komisji Europejskiej i NCBR w obszarze gospodarki innowacyjnej, ocenił ponad 400 projektów. Animator prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu. Członek Zarządu ATS Technology Sp. z o.o.

Firma / Instytucja: Ekspert rynku FMCG