Skip navigation

Przemysław Wojdyła

Jest wiceprezesem Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia. Menadżer z prawie trzydziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zarządzaniu dużymi zespołami ludzkimi. Jako członek zarządu Klastra odpowiada za budowanie zespołów projektowych oraz koordynowanie projektów międzynarodowych i krajowych.  Aktywnie zaangażowany w pracę wielu międzynarodowych zespołów z zakresu biotechnologii. Swoje zaangażowanie i doświadczenie w tym zakresie aktywnie promuje w Polsce starając się kreować nowe podejście do biogospodarki wykorzystującej innowacyjne technologie mające wpływ na znaczny i prognozowany rozwój w najbliższych latach.

Jest ekspertem merytorycznym w Ministerstwie Rozwoju  Gospodarki Obiegu Zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady. Członek Komitetu Monitorującego Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego. Jest autorem lub współautorem wielu opracowań, ekspertyz i raportów związanych z zarządzaniem, edukacją zawodową oraz klasteringiem. Pełni również funkcję Animatora Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego.

Ekspert ds. kompetencji przyszłości Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości Obserwatorium Kompetencji Przyszłości. Prywatnie zaangażowany fotograf lubiący podróże krajowe i zagraniczne.