Skip navigation

Hanna Zawistowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; doktor i doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Do 30.09.2018 r. zatrudniona na stanowisku profesor nadzwyczajnego w Katedrze Turystyki, a następnie jako specjalista w Zakładzie Badań nad Gospodarką Turystyczną Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Specjalista w zakresie prawa turystycznego, ochrony konsumentów usług turystycznych i polityki turystycznej państwa. W latach 1997 - 2011 pracowała w centralnych organach administracji rządowej ds. turystyki, z ramienia których uczestniczyła w pracach organizacji międzynarodowych (UE,OECD, UNWTO; WTO) oraz w pracach nad wdrożeniem do prawa krajowego regulacji UE dotyczących turystyki. Od 2011 kierownik Podyplomowych Studiów Menedżerów Turystyki i Hotelarstwa SGH. Autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce prawnych i organizacyjnych aspektów turystyki; wykładowca przedmiotów obejmujących zagadnienia prawa w turystyce, ochrony konsumentów; polityki turystycznej państw. Kierownik realizowanego w latach 2014-2015 projektu opracowania sektorowych ram kwalifikacji dla sektora turystyki. Od listopada 2016 r. pełni funkcję przewodniczącej  Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka. W 2019 r. kierowała projektem pilotażowego  wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki w hotelach i biurach podróży. W styczniu 2021 r. powołana w skład Rady Ekspertów Turystyki przy ministrze właściwym ds. turystyki.