Skip navigation

Marta Ziółkowska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem w Instytucie Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ekspertka z 20-letnim doświadczeniem w obszarze funkcjonowania i rozwoju franczyzy w Polsce i świecie. Jej zainteresowania badawcze i doradcze koncentrują się na: zarządzaniu MSP, nowoczesnych modelach biznesu, pracy zdalnej i przedsiębiorczości społecznej.

Łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktyką gospodarczą współpracując z przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi.

Zasiada w Sektorowej Radzie ds. kompetencji w handlu przy PARP, Komitecie ds. handlu przy KIG, Radzie Naukowej Akademii Umiejętności Eurocash oraz w Zespole ds. Franczyzy przy Rzeczniku MSP opracowującym Kodeks Dobrych praktyk we franczyzie. Posiada liczne doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa biznesowego i szkoleń z zakresu franczyzy.

Kierownik programów kształcenia na SGH: Studia Podyplomowe Zarządzanie Franczyzą, Studia Podyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem w handlu detalicznym, Akademia Zarządzania przedsiębiorstwem handlu detalicznego i Akademia Lidera handlu detalicznego.