Skip navigation

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2018

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego sektorowych rad ds. kompetencji. Badanie zostało przeprowadzone m.in. za pomocą technik IDI i FGI, na próbie członków rad i ich interesariuszy. W szczególności zawiera on ocenę dotychczasowych prac rad sektorowych i wypracowane na potrzeby systemu wyłaniania kolejnych rad, ewentualne kierunki zmian oraz dobre praktyki do stosowania w przyszłości. Ocenie zostały poddane: sposób organizacji i zarządzania radami, aktywność badawcza i analityczna rad, skala i zakres podejmowanych inicjatyw, efektywność komunikacji oraz zasadność dalszego funkcjonowania rad.

Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się:

 • jakie grupy interesariuszy uczestniczą w sektorowych radach ds. kompetencji?
 • jak oceniana jest praca osób organizujących pracę rad?
 • jakie czynniki determinują prace rady?
 • jakie są potrzeby informacyjne rad?
 • w jaki sposób odbywa się wymiana informacji wewnątrz rad i czy jest ona skuteczna?

zapraszamy do lektury!

Spis treści

 1. Wykaz skrótów
 2. Streszczenie
 3. Summary
 4. Cele i przedmiot badania
 5. Metodologia badania
 6. Wyniki badania
 7. Bibliografia
 8. Załączniki

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Analiza wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych

Ewaluacja

Analiza wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych

Zobacz
Badanie uczestników projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”

Ewaluacja

Badanie uczestników projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”

Zobacz
Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych

Ewaluacja

Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować