Skip navigation

Autorzy: Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Katarzyna Pietrasik, Julia Patorska, Grzegorz Kowalczyk, Marcin Trzciński

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu

CSR

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2015

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Dzięki działaniom zrealizowanym w obszarze CSR, 52% przedsiębiorstw wprowadziło nowe produkty (towary lub usługi), 46% przedsiębiorstw rozwinęło nowe obszary działalności, 57% firm pozyskało nowych klientów, a w 22% przedsiębiorstw odnotowano zmniejszenie kosztów działalności.

Powyższe dane to wyniki badania ewaluacyjnego projektu realizowanego przez PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu było zwiększenie świadomości i wiedzy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (z ang. Corporate Social Responsibility, CSR) oraz wprowadzenie jej zasad do działalności biznesowej - dzięki wsparciu realizacji pilotażowych projektów CSR.

Projekt prowadzony przez PARP został oparty na 3 komponentach: budowaniu kompetencji w dziedzinie CSR, pomocy we wdrażaniu rozwiązań CSR przez realizację pilotażowych projektów w MŚP, upowszechnienie dobrych praktyk i działania komunikacyjne na temat rezultatów projektów wdrożonych przez MŚP.

Przedmiotem badania ewaluacyjnego była ocena skuteczności i efektywności projektu PARP oraz podsumowanie rezultatów projektów zrealizowanych przez beneficjentów wsparcia udzielonego na wdrożenie CSR. Badanie przeprowadzono według wyznaczonych 7 celów: oceny skuteczności, użyteczności i trwałości rezultatów projektu; charakterystyki beneficjentów; wskazania korzyści dla przedsiębiorstw związanych z realizacją projektu, barier lub problemów przy realizacji, a także istotnych obszarów CSR z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Wyniki potwierdzają, że realizacja projektu podniosła świadomość i wiedzę przedsiębiorców w zakresie CSR, a także pomogła usystematyzować i udoskonalić zarządzanie tym obszarem w przedsiębiorstwie. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że 90% przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu, kontynuuje podjęte działania lub realizuje kolejne przedsięwzięcia w tej dziedzinie. Wspieranie przedsiębiorców w prowadzeniu działań zgodnie z zasadami CSR to inwestycja korzystna dla wszystkich uczestników rynku - podnosi standardy relacji biznesowych, wspiera innowacyjność, szczególnie poprzez rozwój nowych produktów i usług społecznych i środowiskowych; ogranicza negatywny wpływ działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne, a także wzmacnia relacje ze społecznością, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Spis treści

1. Najważniejsze wnioski i rekomendacje z ewaluacji ex-post
2. Streszczenie
3. Cele i kontekst realizacji badania
4. Metodologia badań
5. Charakterystyka i problematyka CSR w Polsce i na świecie
6. Charakterystyka beneficjentów komponentu 2 projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów przez społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR)”
7. Charakterystyka projektów
8. Rezultaty projektów
9. Ocena projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”
10. Podsumowanie wyników badania – główne wnioski
11. Rekomendacje
12. Bibliografia

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Dobry biznes, czyli CSR w MŚP

Dobre praktyki

Dobry biznes, czyli CSR w MŚP

Zobacz
Co nam daje CSR? Dobre praktyki

Dobre praktyki

Co nam daje CSR? Dobre praktyki

Zobacz
Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MŚP – publikacja dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Dobre praktyki

Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MŚP – publikacja dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować