Skip navigation

Joanna Abramowicz

Badaczka. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w badaniach z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w diagnozie i rozwoju kompetencji pracowników oraz standaryzacji i monitoringu jakości usług. Jest moderatorem warsztatów i spotkań, coachem i trenerem.

Zainteresowania: rozwój kompetencji pracowników, zarządzanie projektami badawczymi

Firma / Instytucja: EGO S.C