Skip navigation

Autorzy: Konrad Kuźma, Joanna Abramowicz, Zofia Polańska, dr Izabela Grabowska, Jarosław Kozera

Branża opieka zdrowotna i pomoc społeczna - Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Seria: Raporty branżowe BKL

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2023

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Badania, prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, miały na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży oraz związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących go wyzwań mających swe źródło m.in. w przemianach społecznych i gospodarczych, a coraz częściej także technologicznych.

Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach z tej branży. Jednym z głównych celów badania było opracowanie bilansu kompetencji, czyli oceny kluczowych kompetencji na poszczególnych stanowiskach z perspektywy pracodawców i pracowników. Zestawienie tych ocen powinno pomóc w określeniu podaży pracowników o odpowiednich kompetencjach, zapotrzebowania na nich ze strony pracodawców oraz sformułować rekomendacje, adresatami których są instytucje kształcenia, podmioty rynku pracy oraz sami pracodawcy.

Wyniki badań jakościowych oraz badanie foresightowe przeprowadzone wśród ekspertów branżowych umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów i wyzwań oraz pozwoliły na przygotowanie czterech scenariuszy rozwoju branży.

Wierzymy, że prezentowane wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne zarówno dla decydentów, osób zarządzających instytucjami i firmami, obecnych oraz przyszłych pracowników sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w branży.

Zespół badawczy

Spis treści

  1. Główne wnioski
  2. Informacje o badaniu
  3. Stan obecny i przyszłość branży

3.1. Branża opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – podstawowe informacje

3.2. Trendy oddziałujące na branżę

3.3. Długookresowe trendy kształtujące dostępność i jakość usług

3.4. Wyzwania stojące przed branżą

3.5. Podsumowanie

  1. Scenariusze rozwoju
  2. Zatrudnienie

5.1. Sektor opieki zdrowotnej: stan zatrudnienia

5.2. Sektor opieki zdrowotnej: odpowiedzi na kryzys kadrowy

5.3. Sektor opieki zdrowotnej: zadowolenie z warunków pracy

5.4. Sektor pomocy społecznej: Stan i struktura zatrudnienia

5.5. Sektor pomocy społecznej: zadowolenie z warunków pracy

  1. Kompetencje kadr sektora

6.1. Sektor opieki zdrowotnej: kompetencje kluczowe kadry medycznej

6.2. Sektor opieki zdrowotnej: zdobywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych

6.3. Sektor pomocy społecznej: kompetencje kluczowe

6.4. Sektor pomocy społecznej: kompetencje o rosnącym znaczeniu

6.5. Sektor pomocy społecznej: kompetencje przyszłości

6.6. Sektor pomocy społecznej: rozwijanie kompetencji

  1. Ocena, rozwój i motywowanie pracowników
  2. Bilans kompetencji
  3. Rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować