Skip navigation

Anna Skowrońska

Sekcja Badań i Strategii, Departament Analiz i Strategii PARP

Koordynator projektu BBKL II w sektorze komunikacji marketingowej. W PARP realizuje projekty z obszaru rozwoju kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości i innowacyjności. Zaangażowana m.in. w projekt pozakonkursowy PO WER pt. „Rada Programowa ds. Kompetencji” w zakresie usługi infobrokeringu dot. rynku pracy. Współautorka raportów z serii „Monitoring trendów w innowacyjności” i in.