Skip navigation

Autorzy: Anna Tarnawa, Przemysław Zbierowski, Melania Nieć, Robert Zakrzewski, Anna Skowrońska, Iwona Krysińska, Milena Gojny-Zbierowska

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2023

Seria: GEM

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2023

Język: PL

ISBN: 78-83-7633-556-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Zapraszamy do zapoznania się z 12. edycją Raportu GEM Polska przedstawiającego obraz przedsiębiorczości w Polsce na tle państw Europy i świata, w oparciu o dane pozyskane w ramach międzynarodowego projektu badawczego Global Entrepreneurship Monitor.

Jak co roku, prezentuje on kluczowe dane pokazujące kształtowanie się postrzegania przedsiębiorców przez polskie społeczeństwo, zmianę intencji do zakładania firm i rzeczywistej aktywności biznesowej Polaków oraz powody skłaniające ludzi do założenia biznesu lub wycofania się z aktywności biznesowej, a także dotyka tematu przedsiębiorczości kobiet i mężczyzn. W raporcie znajdują się także wyniki eksperckiej oceny warunków do zakładania firm, w tym – po raz pierwszy – ocena czynników sprzyjających odbudowie przedsiębiorczości po pandemii oraz działanie w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Po raz drugi publikowane są dane pozwalające znaleźć odpowiedź na pytania, czy pandemia przyspieszyła transformację cyfrową przedsiębiorstw oraz jakie postawy przyjęły one względem takich koncepcji, jak zrównoważony rozwój czy odpowiedzialność społeczna. Po raz kolejny także pojawia się rozdział dotyczący startupów.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Spis treści

Kluczowe wnioski z Raportu GEM Polska 2023

O badaniu GEM

Przedsiębiorczość w Polsce w 2022 r.

 • Postrzeganie przedsiębiorczości przez Polaków
 • Polacy o otoczeniu, własnych umiejętnościach i planach dotyczących założenia firmy
 • Poziom przedsiębiorczości
 • Motywy zakładania działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn
 • Przedsiębiorczość w grupach wiekowych
 • Stosunek przedsiębiorstw do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej
 • Wpływ pandemii na digitalizację przedsiębiorstw

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

 • Szanse na start
 • Polityka i wsparcie publiczne
 • Badania i rozwój, transfer wiedzy i technologii
 • Normy kulturowe i społeczne
 • Krajowy Wskaźnik Uwarunkowań Przedsiębiorczości (NECI – National Entrepreneurship Context Index)
 • Odbudowa przedsiębiorczości po pandemii COVID-19
 • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
 • Podsumowanie

Temat specjalny – Startupy w Polsce

 • Społeczne rozumienie pojęcia startup – definicja startupów według dorosłych Polaków
 • Pojęcie startup w opinii osób prowadzących firmy w organizacji, nowe i dojrzałe
 • Ekspercka ocena uwarunkowań rozwoju startupów
 • Podsumowanie

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować