Skip navigation

Mirosław Grewiński

Polityk społeczny, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Był dwukrotnym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest prezesem ZG Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz prezesem ZG Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Aktualnie jest członkiem: europejskich sieci European Social Network oraz ESPAnet, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Zawodowych Pracowników Socjalnych przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Zespołu do Spraw Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich, Rady Ekspertów magazynu „THINK TANK”. Jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 240 publikacji naukowych i popularno – naukowych. Wykładał na kilkunastu polskich i zagranicznych uczelniach. Przeprowadził ponad 500 autorskich szkoleń. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są głównie: przeobrażenia welfare state, usługi i innowacje społeczne, system pomocy i integracji społecznej, rynek pracy i zatrudnienie, wielosektorowa polityka społeczna i polityka spójności UE.

Firma / Instytucja: Uczelnia Korczaka