Skip navigation
 • Online
 • Szkolenia i doradztwo
 • BKL
 • BKL 2023 - zakończone
8 listopada
zakończone

Webinarium

Adaptacja do trudnych czasów. Premiera Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze opieka zdrowotna i pomoc społeczna

#Spotkania branżowe

Opis

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu #Spotkania branżowe, omawiające wyniki badań sektorowych nt. potrzeb kompetencyjnych pracodawców i pracowników. Kierujemy je do przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych, rynku pracy i administracji publicznej, a także do ekspertów i analityków związanych z branżą opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Spotkanie pt. „Adaptacja do trudnych czasów” będzie okazją do zaprezentowania wyników drugiej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla tego sektora, realizowanych przez PARP we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Wraz z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy między innymi na temat:

 • wyzwań związanych z przyszłością sektora,
 • przygotowania kadr opieki zdrowotnej i pomocy społecznej do zmieniającej się rzeczywistości,
 • zapotrzebowania na pracowników i kompetencje w sektorze w świetle obecnych trendów.

Czytaj więcej o cyklu spotkań branżowych na stronie PARP. 

Raport z II edycji badań: Branża opieka zdrowotna i pomoc społeczna - Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Prelegenci

Paulina Zadura
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Monika Dawid-Sawicka
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Mirosław Grewiński
Mirosław Grewiński Uczelnia Korczaka
Jakub Sokolnicki
Jakub Sokolnicki Warszawski Uniwersytet Medyczny
Rafał Pląsek
Rafał Pląsek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Kamila Skorupińska
Kamila Skorupińska Medicover Healthcare Services
Iwona Kowalska-Bobko
Iwona Kowalska-Bobko Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Dagmara Jaworska-Bednarek
Dagmara Jaworska-Bednarek Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Program

8 listopada 2023

10:00 - 10:10

Otwarcie spotkania – wprowadzenie do okrągłego stołu

 • Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

10:10 - 11:05

Blok I: Pomoc społeczna – nowe zawody czy nowe kompetencje?

 

Pracownicy pomocy społecznej w świetle wyników BBKL

Dr Rafał Pląsek, koordynator badania dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej PARP, adiunkt na Wydziale Pedagogicznym UW

 

Wyzwania profesjonalizacji kadr sektora pomocy  - rozmowa ekspercka

Uczestnicy:

 • dr hab. Mirosław Grewiński, Uczelnia Korczaka
 • Dagmara Jaworska-Bednarek, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 

Prowadzenie: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

11:05 - 12:00

Blok II:  Opieka zdrowotna – w kierunku reorganizacji i profilaktyki

Kompetencje kadr w sektorze zdrowia – wyniki badania BBKL

dr Rafał Pląsek, PARP

 

Kompetencje przyszłości w sektorze zdrowia rozmowa ekspercka

Uczestnicy:

 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • dr Jakub Sokolnicki, Biuro Rozwoju Kompetencji WUM
 • Kamila Skorupińska, Medicover Healthcare Services

 

Prowadzenie: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy