Skip navigation

Kinga Gruszecka

Prezeska Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego. Nagrodzona tytułem Nadziei Polskiego Sektora Kosmicznego w konkursie Konstelacje 2019 oraz TOP100 Space & Aerospace Professionals to follow on Linkedin. Ukończyła studia licencjackie w zakresie stosunków międzynarodowych i kulturoznawstwa oraz studia magisterskie z zarządzania. Stypendystka Georgia Rotary Student Programme, Programu Erasmus oraz Distinguished Humphrey Fellowship Program. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła w mikrofirmie swojego taty jako nastolatka. Pracowała też w małych przedsiębiorstwach, korporacji, agencjach rządowych. Z sektorem kosmicznym związana od 2016 r.

Firma / Instytucja: PSPA, POLSA