Skip navigation

Autorzy: Kinga Gruszecka, Bogdan Kępka, Danuta Kacperek

Wdrażanie standardów zarządzania klastrem. Poradnik dla koordynatorów

Seria: Klastry

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2017

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W poradniku zaprezentowano listę zaktualizowanych standardów jako wprowadzenie teoretyczne do tematu zarządzania klastrem, korzyści z podnoszenia jakości zarządzania klastrem oraz różne możliwe sposoby realizacji w praktyce wymagań poszczególnych standardów zarządzania. Wiedzę zebrano podczas warsztatów dla koordynatorów, gdzie uczestnicy dzielili się doświadczeniem w zakresie wdrożonych w klastrach standardów. Dodatkowym źródłem były strony internetowe oraz przeprowadzona podczas spotkań ankieta oceniająca poziom spełnienia standardów zarządzania w klastrze.
Poradnik składa się z dwóch rozdziałów. W pierwszym przedstawiono standardy zarządzania klastrem w odniesieniu do obszarów i podobszarów, w ramach których zostały zidentyfikowane. Omówione zostały wskaźniki warunkujące spełnienie standardów oraz sposób ich oceny. W drugim rozdziale przybliżono zagadnienia związane z zarządzaniem inicjatywami klastrowymi oraz przedstawiono doświadczenia polskich klastrów w zakresie spełniania standardów.

Spis treści

Rozdział 1. Standardy zarządzania klastrem
Rozdział 2. Sposoby realizacji wymagań poszczególnych standardów zarządzania – dobre praktyki
Załącznik 1. Ankieta dla uczestnika warsztatów „Popularyzacja standardów zarządzania klastrem”
Załącznik 2. Listy sprawdzające spełnienie standardów

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować