Skip navigation

Janusz Kornecki

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach przedsiębiorczości i polityki wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjności i komercjalizacji technologii oraz rozwoju regionalnego. Autor ponad 50 publikacji z tej tematyki. Pełni funkcje eksperta zewnętrznego i współpracuje w zakresie oceny projektów z Agencją Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Executive Agency for Small & Medium-sized Enterprises - EASME) w Brukseli, Agencją Wykonawczą ds. Badań (Research Executive Agency) w Brukseli oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2010-2015 był przedstawicielem środowiska akademicko-naukowego Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a w latach 2012-2015 członkiem Krajowej Sieci Tematycznej - Edukacja i szkolnictwo wyższe działającej przy Krajowej Instytucji Wspomagającej Centrum Projektów Europejskich.

Koordynator i uczestnik licznych projektów międzynarodowych, krajowych i regionalnych o charakterze badawczym, ewaluacyjnym i edukacyjnym. Uczestnik licznych zagranicznych wyjazdów studyjnych, m.in. do Doliny Krzemowej w USA (Stanford University, University of California, Berkeley, San Jose State University, Singularity University, AT&T Labs, NASA Ames Research Center, US Market Access Center, Gellert Family Business Resource Center, Office For Civic Innovation of San Francisco), Manchesteru (Innospace i Manchester Science Parks) i Salonik (Thessaloniki Technology Park, Technopolis Thessaloniki i Alexandrian Innovation Zone). Odbył staże naukowo-badawcze w University of Texas at Austin oraz Institut für Gewerbe- und Handwerksforschung w Wiedniu.

Pełnił funkcję eksperta zewnętrznego w projekcie „Narodowy Program Foresight Polska 2020”.

Firma / Instytucja: ECORYS Polska