Skip navigation

Autorzy: Janusz Kornecki, Iwona Kania, Radosław Malik, Paulina Białek, Paulina Głodowska, Monika Stec

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża Nowoczesnych Usług Biznesowych (raport z I edycji badań)

Seria: Raporty branżowe BKL

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2022

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szanowni Państwo!

oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w branży nowoczesnych usług biznesowych (NUB). Badania te, prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe, mają na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących ją wyzwań.

Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców sektora NUB oraz pracowników zatrudnionych w firmach z tej branży. Zestawienie ze sobą potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz kompetencji, jakimi dysponują pracownicy, pozwoliło określić obszary niedopasowań oraz sformułować rekomendacje zmian. Wywiady oraz panele eksperckie, uzupełniające badania ankietowe, umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów oddziałujących na branżę oraz czekających ją wyzwań. Czas realizacji badania – od I do III kwartału 2021 r. – przypadający w okresie pandemii COVID-19 pozwolił również uchwycić zmiany w sektorze wywołane tą bezprecedensową sytuacją.

Wierzymy, że prezentowane wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych oraz przyszłych pracowników sektora nowoczesnych usług biznesowych, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w branży.

Spis treści

 • Słownik pojęć
 • O projekcie
 • Najważniejsze wnioski
 • Metodyka badania
 • Opis branży i różnice definicyjne
 • Mapa kluczowych procesów biznesowych oraz kluczowe stanowiska
 • Zapotrzebowanie na pracowników w branży NUB
 • Umiejętności i doszkalanie pracowników
 • Bilans kompetencji, analiza popytu i podaży na kompetencje
 • Stanowiska przyszłości w branży NUB
 • Kompetencje przyszłości w branży NUB
 • Scenariusze rozwoju branży NUB
 • Rekomendacje w obszarze kompetencji i rozwoju kapitału ludzkiego skierowane
 • do pracodawców i pracowników
 • Spis schematów, tabel i wykresów
 • Aneks

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować