Skip navigation

Iwona Krysińska

W Sekcji Badań i Strategii Departamentu Analiz i Strategii PARP koordynuje działania badawcze dla sektora komunikacji marketingowej, branży nowoczesnych usług biznesowych oraz branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II, a także jest współautorem raportów z serii „Monitoring trendów w innowacyjności” oraz publikacji „Raport z badania przedsiębiorczości. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Polska 2023”.

Wcześniej zaangażowana w projekty komercyjne typu B2B oraz U&A w ramach pracy w agencji badawczej, a także w projekty o tematyce społecznej i edukacyjnej w ramach współpracy z jednostkami naukowymi.