Skip navigation

Krzysztof Gulda

Fizyk, przedsiębiorca, strateg w sektorze publicznym i prywatnym, konsultant w firmach doradczych i organizacjach międzynarodowych. Posiada unikalne, wszechstronne doświadczenie zdobyte we wszystkich sektorach trójkąta wiedzy. Związany od zawsze z Uniwersytetem Warszawskim, współtwórca Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW, a od 2016 członek Zarządu UWRC sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego), który wspiera tworzenie i rozwój akademickich spinoff’ów. Oferuję ponad 20 lat doświadczenia w Polsce, krajach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego i krajach Bałkanów Zachodnich w budowaniu współpracy na styku nauki i przedsiębiorstw tworzenia modeli biznesowych, strategii i rozwoju organizacji przyjaznych innowacjom, poszukiwaniu kapitału na rozwój przedsiębiorstw, tworzeniu i wdrażaniu instrumentów wspierania innowacji na poziomie krajowym i regionalnym.

Firma / Instytucja: Uniwersytet Warszawski

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.