Skip navigation

Konrad Kuźma

Socjolog, Kierownik projektów oraz Główny analityk w CBM INDICATOR

Od 2015 r. wykładowca w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Od 2018 r. gościnny wykładowca Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego

Kierownik i analityk w licznych projektach badawczych m.in. w zakresie rynku pracy i edukacji na zlecenie następujących podmiotów: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Poznaniu oraz Lublinie, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Autor publikacji w tym zakresie oraz publikacji dotyczących metodologii badań, analiz oraz sposobów realizacji badań.