Skip navigation

Małgorzata Leszczyńska

Socjolożka, absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych w Instytucie Badania Przestrzeni Publicznej Akademii Sztuk Pięknych, studentka kierunku Archikultura na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Absolwentka Szkoły Trenerów STOP, członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Badaniami społecznymi zajmuje się od 1998 roku.

Od 2004 roku współwłaścicielka, a od 2010 roku także prezeska Ośrodka Ewaluacji sp. z o.o. – firmy specjalizującej się w badaniach i ewaluacji projektów społecznych, edukacyjnych.

Badaczka najnowszych trendów i zjawisk społecznych. Koordynatorka projektów z obszaru aktywności społeczności lokalnych, takich jak budżety obywatelskie (dla urzędów miast Warszawy i Krakowa), badań dotyczących innowacji społecznych (między innymi dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii), innowacyjności oraz przedsiębiorczości (dla Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Przedsiębiorczości Smolna Urzędu Miasta Warszawy) a także autorka i współautorka ponad 100 innych raportów. Autorka badań dotyczących zdrowej żywności, w tym jednego z pierwszych w Polsce projektów poruszających tę tematykę „Kogo nęci zdrowe jedzenie” (2016).

Firma / Instytucja: Ośrodek Ewaluacji sp. z o.o.