Skip navigation

Autorzy: Małgorzata Leszczyńska, Jagoda Datha, Agnieszka Szczurek

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II - branża żywności wysokiej jakości - Raport z II edycji badań

Seria: Raporty branżowe BKL

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2023

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-524-7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II w branży żywność wysokiej jakości. Badania te, prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości, mają na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących go wyzwań, mających swoje źródło w zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych.

Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców sektora żywność wysokiej jakości oraz pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach z tej branży.

Jednym z głównych celów badania było opracowanie bilansu kompetencji, czyli ocena kluczowych kompetencji na poszczególnych stanowiskach z perspektywy pracodawców i pracowników. Zestawienie tych ocen powinno pomóc w określeniu podaży pracowników o odpowiednich kompetencjach, zapotrzebowania na nich ze strony pracodawców oraz sformułować rekomendacje, adresatem których są instytucje kształcenia, podmioty rynku pracy oraz sami pracodawcy.

Wyniki badań jakościowych, jak i badanie foresightowe przeprowadzone wśród ekspertów branżowych umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów i wyzwań oraz pozwoliły na przygotowanie scenariuszy rozwoju branży.

Wierzymy, że prezentowane wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych i przyszłych pracowników sektora handlu, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w branży.

Zespół badawczy

Spis treści

 • Główne wnioski
 • Informacje o badaniu
 • Rozdział 1. Opis branży
 • Rozdział 2. Przyszłość branży
  • Trendy i czynniki oddziałujące na branżę żywności wysokiej jakości
  • Scenariusze rozwoju branży żywności wysokiej jakości
 • Rozdział 3. Zatrudnienie w branży
  • Obecne zatrudnienie
  • Zapotrzebowanie na pracowników i kompetencje
  • Cudzoziemcy
 • Rozdział 4. Ocena, rozwój i motywowanie pracowników
  • Ocena pracowników
  • Jak są motywowani pracownicy
  • Formy rozwoju pracowników
  • Zadowolenie pracowników
 • Rozdział 5. Współpraca biznesu i sektora edukacji
  • Formy współpracy
  • Wyzwania współpracy firm i szkół
 • Rozdział 6. Bilans kompetencji
  • Opis metodologiczny bilansu
  • Bilans kompetencji na poszczególnych stanowiskach
  • Pełnomocnik systemu jakości, kierownik zespołu ds. jakości
  • Specjalista ds. jakości
  • Kontroler jakości
  • Manager ds. rozwoju produktów
  • Specjalista ds. rozwoju produktów
  • Kupiec (zakupy surowca)/zaopatrzeniowiec w zakresie surowca
  • Logistyk/specjalista ds. logistyki i planowania
  • Lider zespołu produkcyjnego/superwizor/brygadzista
  • Automatyk
  • Kierownik utrzymania ruchu
  • Technolog procesu/inżynier procesu
 • Rekomendacje
 • Spis tabel, wykresów i schematów

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować