Skip navigation

Radosław Malik

Pracuje w Zakładzie Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej  Instytutu Studiów Międzynarodowych w SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Jest autorem książki „Lokalizacja w offshoringu usług”.

W  2021 roku został laureatem stypendium im. Bekkera przyznawanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na pobyt badawczy na Uniwersytecie w Salerno we Włoszech gdzie będzie realizował projekt badawczy dotyczący zwrotnych transferów wiedzy z centrów usług biznesowych do jednostek macierzystych.

Był pomysłodawcom i kierownikiem studiów podyplomowych Nowoczesne Usługi Biznesowe. Lubi wspierać studentów w rozwoju zawodowym i naukowym. Jest promotorem licznych prac dyplomowych i był mentorem we wszystkich edycjach Programu Mentoringowego SGH. Jest pomysłodawcą warsztatów w programie Młody Naukowiec SGH.

Przed rozpoczęciem pracy naukowej pracował w Shell m.in. na stanowisku szefa operacji kart paliwowych na Europę Środkową i Wschodnią. Ma doświadczenie w rozwijaniu start-upów.

Zainteresowania naukowe: offshoring i outsourcing, centra usług biznesowych (SSC, BPO, R&D), umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, przemiany rynku pracy, studia nad przyszłością, megatrendy, innowacje w usługach.