Skip navigation

Robert Zakrzewski

Ekspert w Sekcji Badań i Strategii, Departament Analiz i Strategii PARP.

Od wielu lat zaangażowany w projektowanie i koordynowanie projektów badawczych, realizowanych w instytucjach publicznych oraz w firmach prywatnych. W PARP zajmuje się projektami dotyczącymi  przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego i otoczenia biznesu. Przygotowuje założenia metodologiczne i koncepcje badań, nadzoruje ich przebieg, konsultuje i analizuje wyniki. W latach 2011-2016 koordynował działalność Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP. Obecnie jest koordynatorem projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego obejmującego cztery branże – budownictwo, motoryzacja i elektromobilność, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów. Zaangażowany w realizację wieloletniego, cyklicznego badania Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw wraz z Wskaźnikiem Dojrzałości Innowacyjnej, którego celem jest obserwacja zmian stanu innowacyjności przedsiębiorstw (w tym mikrofirm) oraz czynników determinujących jej rozwój. Wcześniej przez 11 lat zajmował się badaniami mediów.

Jest autorem i współautorem publikacji dotyczących przedsiębiorczości, w tym Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz Raportu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Polska.