Skip navigation

Jakub Sokolnicki

Socjolog i badacz. Kierownik Biura Karier w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od blisko 10 lat koordynuje i prowadzi badania losów zawodowych absolwentów oraz opinii pracodawców z branży medyczno-farmaceutycznej.

Doktor nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent studiów podyplomowych z Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Doradztwa Zawodowego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Inicjator idei doradztwa kariery na uczelniach medycznych oraz budowania współpracy między pracodawcami a środowiskiem akademickim. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2019-2023. Przez wiele lat związany ze Stowarzyszeniem na Rzecz Akademickich Biur Karier. Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów z obszaru planowania kariery, employer brandingu, a także wizyt studyjnych w zagranicznych ośrodkach akademickich oraz centrach rozwoju i kariery.

Stypendysta Fundacji Wyszechradzkiej w National Cheng Kung University na Tajwanie w zakresie studiów porównawczych systemów badań aktywności zawodowej absolwentów szkół wyższych.

Firma / Instytucja: Warszawski Uniwersytet Medyczny