Skip navigation

Autorzy: Witold Załęski

Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce - Finansowanie zwrotne

Instytucje Otoczenia Biznesu Dokapitalizowanie Na start Badania i inwestycje Współpraca i partnerzy

Seria: KSU

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejszy raport „Badanie rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce – Finansowanie zwrotne” jest częścią szerszego projektu realizowanego przez konsorcjum: PSDB Sp. z o.o., Quality Watch Sp. z o.o. i ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., w ramach zlecenia koordynowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w ramach którego realizowane są badania rynku usług, w czterech obszarach funkcjonalnych usług świadczonych w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU):
1. Ochrona środowiska i eko-innowacje,
2. Transfer technologii,
3. Finansowanie zwrotne,
4. Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Spis treści

1. Wstęp.
Metodologia badania.
2. Podsumowanie i rekomendacje.
3. Określenie popytu na zwrotny kapitał zewnętrzny w sektorze MSP w Polsce.
Czynniki determinujące popyt.
Wielkość kapitału, na który występuje największe zapotrzebowanie w sektorze MSP.
Sektory, które zgłaszają największe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne.
Rodzaje podmiotów, które najbardziej odczuwają lukę finansową w zakresie finansowania zewnętrznego.
Etapy z cyklu życia przedsiębiorstwa oraz zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne.
Charakterystyka transakcji.
Charakterystyka kredytobiorców i pożyczkobiorców pod kątem zdolności do zabezpieczania kwot zadłużenia.
Uwarunkowania lokalizacyjne.
4. Ograniczenia i bariery w dostępie do finansowania zwrotnego.
Odmowy udzielenia finansowania zwrotnego podmiotom sektora MSP - skala i przyczyny.
Udział firm, które rezygnowały z ubiegania się o finansowanie zwrotne.
Poziom i zakres wiedzy o istniejącej ofercie finansowania zwrotnego i zasadach jego pozyskiwania.
Źródła pozyskiwania pomocy w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Stopień zaufania do pozyskiwania finansowania zwrotnego.
Znaczenie zabezpieczeń w dostępie do finansowania.
Bariery prawne w dostępie do finansowania zwrotnego.
5. Banki w Polsce z realną ofertą dla MSP ze szczególnym uwzględnieniem firm mikro.
Obecna oferta banków.
Wybór banków najbardziej aktywnych w obszarze finansowania MSP.
Plany działań w najbliższych 12 miesiącach.
Znaczenie sektora mikro i małych przedsiębiorstw w polityce i działaniu banków.
6. Leasing i inne narzędzia zwrotne.
7. Załączniki.
Scenariusz Zogniskowanego Wywiadu Grupowego z udziałem przedstawicieli ‘strony popytowej’
Scenariusz Zogniskowanego Wywiadu Grupowego z udziałem przedstawicieli ‘strony podażowej’
Kwestionariusz CAPI.

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować