Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

20 December 2018

Bezpieczeństwo zabawek. Nowe rozporządzenie.

Z dniem 21 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla zabawek1[nbsp](dalej jako: rozporządzenie MRiF). Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeń...

20 December 2018

Praca tymczasowa po nowemu. Co się zmieniło od 1 czerwca 2017 r.

Praca tymczasowa w krajowym porządku prawnym uregulowana jest w przepisach ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych1, dalej w skrócie: ustawa. Dokonała ona w zakresie swojej regulacji ...

20 December 2018

Prosta spółka akcyjna. Koncepcja i główne założenia

Obecnie trwają prace nad koncepcją nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej1. Ma ona stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony nowo powstających, innowacyjnych firm. Podstawę prac st...

20 December 2018

Wsparcie prawne dla start-upów - zgłoś się do projektu

PARP rozpoczęła nabór do programu pilotażowego[nbsp]„Wsparcie prawne dla start-upów”. Zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata...

20 December 2018

Dokumenty do kontroli celno-skarbowej

14 czerwca 2017 r. wejdzie w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego.

20 December 2018

Polski rynek pracy dla cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. Wybrane zagadnienia

Rodzimy rynek pracy coraz bardziej otwiera się na obywateli zza wschodniej granicy. Wyrazem tego jest podpisana w dniu 1 sierpnia 2017 r. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i inst...

20 December 2018

Ochrona danych w sieci. Wpływ projektowanego rozporządzenia e-privacy na prawa i obowiązki przedsiębiorców

Dnia 10 stycznia 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i ...

20 December 2018

Perspektywy platform internetowych i jednolitego rynku cyfrowego. Zmiany w elektronicznym obrocie gospodarczym

Unia Europejska, a w szczególności Komisja Europejska, bacznie przyglądają się globalnemu rozwojowi Internetu, który z każdym dniem ma większy wpływ na nasze codzienne życie. Internet rozwija się w bardzo s...

20 December 2018

Zasada neutralności sieci. Czy przetrwa nadejście internetu rzeczy?

Ledwie prawodawcy amerykański i unijny usankcjonowali prawnie zasadę neutralności sieci, a już na sile przybierają zjawiska, które jawnie zagrażają jej utrzymaniu. Upowszechnienie internetu rzeczy wytworzy now...

20 December 2018

Cyberbezpieczeństwo Unii Europejskiej. Ochrona informacji krytycznych w świetle przyjęcia dyrektywy NIS.

Postęp technologiczny w ostatnich dekadach spowodował gwałtowny wzrost informatyzacji. Nie będzie przesadą uznanie, że technologie informatyczne są kręgosłupem współczesnej ekonomii i jej krytycznym zasobem...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok