Skip navigation

Seria: KSU

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W „Strategii promocji Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw” założono następujący cel strategiczny kampanii promującej Krajowy System Usług: wzrost rozpoznawalności marki Krajowego Systemu Usług.
Potwierdzeniem osiągnięcia wyznaczonego celu w ramach działań obejmujących kampanię promocyjną KSU będzie rozpoznawalność nazwy systemu oraz rodzaju i zakresu usług świadczonych przez system:
1. wśród przedsiębiorców niekorzystających z usług KSU na poziomie minimum 20%;
2. wśród przedsiębiorców korzystających z usług KSU na poziomie min. 80%.
Celem badania realizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC jest bieżąca ewaluacja prowadzonych działań promocyjnych Krajowego Systemu Usług oraz weryfikacja osiągnięcia wskaźnika dla prowadzonych działań promocyjnych. Szczegółowe cele badania to zidentyfikowanie oraz ocena:
1. Stopnia znajomości nazwy i oferty systemu;
2. Mocnych i słabych stron wizerunku KSU;
3. Stopnia osiągania założonych celów wizerunkowych, tj. kojarzenia KSU z:
a) rozwojem,
b) sukcesem,
c) wsparciem i informacją,
d) wysoką jakością usług,
e) kompetentną i życzliwą obsługą,
f) mądrym wsparciem oferowanym przez Państwo przedsiębiorcom i osobom podejmujących działalność gospodarczą.
4. Prowadzonych kampanii, stopnia zapamiętania przekazu kampanii;
5. Źródeł, z jakich badane firmy czerpią informację na temat Krajowego Systemu Usług/Krajowej Sieci Innowacji KSU, Punktów Konsultacyjnych KSU;
6. Cech wizerunkowych marki KSU decydujących o jej specyfice/wyjątkowości/rynkowej odrębności;
7. Stopnia dotarcia informacji o prowadzonych działaniach promocyjnych (dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych, strefa zewnętrzna KSU, comiesięczny biuletyn zewnętrzny, konsultanci na targach, konferencjach, seminariach) do potencjalnych odbiorców;
8. Stopnia dotarcia informacji o różnych formach aktywności ośrodków KSU oraz PARP do potencjalnych klientów KSU;
9. Ukierunkowania kampanii promocyjnej na właściwe potrzeby poszczególnych grup odbiorców i adekwatności zdefiniowania przesłań komunikacyjnych;
10. Wizerunku poszczególnych sieci wspierających przedsiębiorczość w Polsce (KSU – w tym Punkty Konsultacyjne, PIFE - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, EEN – Enterprise Europe Network, Sied Informacyjna Europejskiego Funduszu Społecznego i inne), w tym znajomości ich marki oraz komercyjnych firm świadczących usługi informacyjne i doradcze.
11. Wizerunku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości finansowanych ze środków publicznych.
12. Rozpoznawalności usług KSU, pożądanych źródeł informacji o usługach KSU.

Spis treści

Wprowadzenie
1. Wnioski
2. Rekomendacje
3. Metodologia
3.1. Metody jakościowe
3.2. Metody ilościowe
4. Wyniki badania
4.1 Charakterystyka respondentów w badaniu CAPI
4.2 Znajomość oraz opinie na temat inicjatyw wspierających rozwój przedsiębiorczości 20
4.3 Znajomość i opinie na temat Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4.4. Znajomość i opinia na temat sieci wspierających rozwój przedsiębiorczości
4.5 Znajomość i opinia na temat Krajowego Systemu Usług
4.6. Zalety i wady Krajowego Systemu Usług
4.7 Znajomość kampanii promującej KSU
4.8 Dopasowanie kanałów komunikacji do preferencji potencjalnych beneficjentów
5. Kwestionariusz wykorzystany w badaniu CAPI
6. Spis wykresów
7. Spis tabel

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Badanie wizerunku KSU- II podprojekt badawczy

Raport

Badanie wizerunku KSU- II podprojekt badawczy

Zobacz
Badanie wizerunku KSU - I podprojekt badawczy

Raport

Badanie wizerunku KSU - I podprojekt badawczy

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować