Skip navigation

Autorzy: Iwona Kania, Krzysztofa Samociuk

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża nowoczesnych usług biznesowych. Raport podsumowujący II edycję badań realizowanych w 2022 r.

BKL

Seria: Raporty branżowe BKL

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2023

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II dla branży nowoczesnych usług biznesowych. Projekt ten, prowadzony we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe, miał na celu zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie determinujących go wyzwań, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych.

Raport obejmuje wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród pracodawców branży nowoczesnych usług biznesowych oraz pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach z tej branży. Jednym z głównych celów projektu było opracowanie bilansu kompetencji, czyli oceny kluczowych kompetencji na poszczególnych stanowiskach z perspektywy pracodawców i pracowników. Zestawienie tych ocen powinno pomóc w określeniu podaży pracowników o odpowiednich kompetencjach, zapotrzebowania na nich ze strony pracodawców oraz sformułować rekomendacje, adresatem których są instytucje kształcenia, podmioty rynku pracy oraz sami pracodawcy.

Realizacja badań jakościowych oraz badania foresightowego przeprowadzonego wśród ekspertów branżowych umożliwiły ponadto rozpoznanie trendów i wyzwań oraz pozwoliły na przygotowanie scenariuszy rozwoju branży.

Wierzymy, że prezentowane wyniki okażą się interesujące oraz użyteczne dla osób zarządzających firmami, obecnych oraz przyszłych pracowników z branży nowoczesnych usług biznesowych, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką kompetencji w branży.

Zespół badawczy

Spis treści

Główne wnioski

Informacje o badaniu

Rozdział 1. Branża nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

Rozdział 2. Przyszłość branży

2.1. Kluczowe trendy i czynniki oddziałujące na branżę

2.2. Scenariusze przyszłości branży nowoczesnych usług biznesowych

Rozdział 3. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach z branży NUB

3.1. Zapotrzebowanie na pracowników

3.2. Procesy rekrutacyjne

3.3. Cudzoziemcy

Rozdział 4. Ocena, rozwój i motywowanie pracowników

4.1. Ocena umiejętności pracowników

4.2.      Formy rozwoju pracowników           

4.3. Zadowolenie pracowników z obecnej pracy

Rozdział 5. Ocena dopasowania kształcenia do potrzeb pracodawców oraz formy współpracy biznes-edukacja

Rozdział 6. Bilans kompetencji

6.1. Opis metodologiczny obliczania i prezentacji bilansu

6.2. Szczegółowy bilans kompetencji dla kluczowych stanowisk w branży NUB

6.3. Podsumowanie bilansu

Rozdział 7. Rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować