Skip navigation

Autorzy: Agnieszka Bartczak

Gdzie powstaną drogi - planowane inwestycje

Infrastruktura i turystyka

Seria: Polska Wschodnia

Rodzaj publikacji: Katalog

Rok wydania: 2016

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja poświęcona jest inwestycjom infrastruktury komunikacyjnej w ramach Programu Polska Wschodnia, który jest etapem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju . Ta niewielka broszura zawiera informacje na temat wybranych działań Programu. Będzie dla Ciebie przewodnikiem i źródłem wiedzy na temat uruchomienia i zmoder nizowania sieci dróg oraz rokujących z tego korzyści. Chcemy, żebyś zapoznał się z ogromnymi możliwościami, jakie wynikają z funduszy programu operacyjnego Polska Wschodnia (POPW ).

Broszura koncentruje się na celach Programu oraz wynikających z nich szans rozwoju regionów objętych dofinanso waniem. Przedstawia również rozdysponowanie środków na budowę dróg krajowych i wojewódzkich w obrębie stolic województw Polski Wschodniej, zapewniających ich połączenie z siecią krajowych traktów. Ponad to, przedstawia prze bieg inwestycji drogowych i charakterystykę planowanych prac.

Publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem infrastruktury drogowej na tych terenach oraz tych, którzy wnioskować mogą o dofinansowanie.

Spis treści

Gdzie powstaną drogi. Planowane inwestycje w Polsce Wschodniej

Czym jest POPW?

CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA

PRIORYTETY PROGRAMU

PLANOWANE DOTACJE Z POPW
Międzynarodowy szlak transportowy

NOWE DROGI
Województwo podkarpackie
Województwo warmińsko-mazurskie
Województwo podlaskie
Województwo lubelskie
Województwo świętokrzyskie

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Jak ugryźć konsorcjum?

Poradnik

Jak ugryźć konsorcjum?

Zobacz
Jak przygotować model biznesowy dla firmy starającej się o dotację?

Poradnik

Jak przygotować model biznesowy dla firmy starającej się o dotację?

Zobacz
Instytucje pomocne w procesie internacjonalizacji

Poradnik

Instytucje pomocne w procesie internacjonalizacji

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować