Skip navigation

Autorzy: Anna Tarnawa, Dorota Węcławska, Przemysław Zbierowski, Melania Nieć

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2017

Na start Szkolenia i doradztwo

Seria: GEM

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2017

Język: PL , EN

ISBN: 978-83-7633-358-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Oddajemy w Państwa ręce szóstą edycję raportu Global Entrepreneurship Monitor Polska, która została opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach w oparciu o metodologię międzynarodowego projektu GEM. Raport opisuje przedsiębiorczość w Polsce na tle innych krajów świata, przy czym – w przeciwieństwie do innych opracowań – w centrum zainteresowań stawia człowieka i jego otoczenie, a nie zarejestrowany podmiot gospodarczy. Dzięki temu podejściu dostarcza wiedzy pozwalającej pełniej zrozumieć procesy, jakim podlega przedsiębiorczość w naszym kraju.

Co można powiedzieć o przedsiębiorczości w Polsce na podstawie raportu? Niewątpliwie pod względem postaw proprzedsiębiorczych Polaków rok 2016 był najlepszy od sześciu lat. Niemal dwa razy tyle mieszkańców Polski co średnio w UE deklaruje chęć założenia firmy, również więcej z nas uważa, że ma do tego odpowiednie kwalifikacje. W 2016 r. zdecydowanie więcej Polaków niż rok wcześniej postrzegało swoje otoczenie jako sprzyjające założeniu działalności gospodarczej. Rok 2016 przyniósł także potwierdzenie wyhamowania negatywnego trendu w zakresie wizerunku przedsiębiorcy w polskim społeczeństwie, jednocześnie poprawił się wskaźnik obrazujący zaangażowanie mediów publicznych i Internetu w przekazywanie treści dotyczących przedsiębiorczości.

W rezultacie wskaźnik osób rozpoczynających działalność gospodarczą i tych prowadzących ją do 3,5 lat wzrósł do rekordowego poziomu niemal 11% populacji dorosłych Polaków, w UE wynosi on średnio niecałe 9%. Po raz pierwszy od początku realizacji badań GEM odsetek młodych firm zakładanych z powodu chęci wykorzystania szansy, jaką daje własny biznes przekroczył 50% (wyniósł 52%). O tym, że wskaźnik ten ma kluczowe znaczenie dla jakości przedsiębiorczości świadczy jego włączenie do indeksu innowacyjności EIS.

Ciekawe i narastające zjawisko to rosnący odsetek Polek, które dostrzegają szanse biznesowe w swoim otoczeniu i tych, które oceniają swoje umiejętności za wystarczające do prowadzenia firmy. Obecnie 39% Polek twierdzi, że w ich otoczeniu występują okazje na założenie biznesu, w 2015 r. uważało tak 32% pań. Również 54% kobiet uważa, że są przygotowane do prowadzenia własnej firmy, w poprzednim roku podobnego zdania było 48% pań.

Przedstawiona w Raporcie ocena uwarunkowań powstawania i wzrostu młodych firm dokonana przez grupę ekspertów jest korzystna pod względem dostępu do infrastruktury technicznej. Ich zdaniem sprzyjająca dla rozwoju firm jest również wysoka dynamika rynku. Obszary, które według ekspertów wymagają dalszych działań obejmują w szczególności kwestie związane z edukacją przedsiębiorczości i obciążeniami administracyjnymi.

Od 2016 r. poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej jest jednym z priorytetów polskiego rządu. W 2017 r. weszło w życie większość tzw. „Pakietu 100 zmian dla firm”, w ramach którego znowelizowano m.in. Kodeks postępowania administracyjnego. Kolejny pakiet zmian pn. „Konstytucja dla Biznesu”, przyjęty przez rząd w listopadzie 2017 r., tworzy korzystne i stabilne warunki do wykonywania działalności gospodarczej oraz wzmacnia gwarancje wolności i praw przedsiębiorców.

W kolejnych latach efekty tych inicjatyw powinny znajdować pozytywne odzwierciedlenie w statystykach oraz badaniach opinii przedsiębiorców i ekspertów, które monitorujemy w projekcie Global Entrepreneurship Monitor.

Spis treści

Wstęp 

Podsumowanie: Przedsiębiorczość w Polsce przez pryzmat kluczowych wskaźników GEM 

Rozdział 1. O badaniu GEM 
1.1. Modele GEM 
1.2. Wskaźniki przedsiębiorczości w GEM 
1.3. Prowadzenie badań w GEM 

Rozdział 2. Przedsiębiorczość w Polsce – wyniki badania populacji dorosłych
2.1. Społeczna percepcja przedsiębiorczości w Polsce
2.2. Postawy przedsiębiorcze Polaków
2.3. Poziom przedsiębiorczości
2.4. Motywy zakładania działalności gospodarczej
2.5. Działalność gospodarcza według sektorów
2.6. Aspiracje wzrostu
2.7. Internacjonalizacja
2.8. Innowacyjność przedsiębiorstw
2.9. Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn
2.10. Intraprzedsiębiorczość

Rozdział 3. Uwarunkowania przedsiębiorczości

Bibliografia

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2018

Raport

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2018

Zobacz
Analiza wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych

Ewaluacja

Analiza wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych

Zobacz
GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2016

Raport

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2016

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować