Skip navigation

Autorzy: Bill Greenhalagh

Internacjonalizacja klastrów

Badania i inwestycje Współpraca i partnerzy

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2014

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-241-3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja, która powstała w ramach projektu międzynarodowego TACTICS, współfinansowanego z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji, ma formę praktycznego podręcznika, bogato ilustrowanego opisami ciekawych praktyk i przykładów projektów. Książka w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśnia model procesu internacjonalizacji i wspomaga realizację poszczególnych jego etapów. Podręcznik pomoże użytkownikowi znaleźć odpowiedź na pytanie Po co internacjonalizacja? oraz przejść kolejne kroki tego procesu.

Podręcznik skierowany jest do menedżerów klastrów i do organizacji klastrowych, które wspierają firmy należące do klastra, a zwłaszcza MSP. Ponadto podręcznik może być także przydatny dla decydentów kreujących politykę klastrową, jak również dla instytucji wdrażających programy wspierające rozwój klastrów.

Podręcznik prowadzi czytelnika przez, składający się z dziesięciu kroków proces internacjonalizacji klastra, w którym punktem wyjścia jest klaster zorientowany na lokalną współpracę i realizujący lokalne cele, a zwieńczeniem – klaster zorientowany na globalne możliwości i otwarty na współpracę międzynarodową.

Spis treści

1. Słowo wstępne

2. Streszczenie

3. Wstęp

4. Dziesięć kroków na drodze do internacjonalizacji

5. Mapa linii metra

6. Kluczowe problemy w procesie internacjonalizacji i proponowane rozwiązania

7. Wnioski i zalecenia

8. Bibliografia

9. Linki

10. Glosariusz kluczowych terminów

11. Konsorcjum projektu TACTICS

12. Członkowie grupy eksperckiej

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Funkcjonowanie Narodowych Systemów Innowacji (NSI) w Danii, Wielkiej Brytanii i Finlandii oraz ocena możliwości wykorzystania ich doświadczeń w Polsce

Raport

Funkcjonowanie Narodowych Systemów Innowacji (NSI) w Danii, Wielkiej Brytanii i Finlandii oraz ocena możliwości wykorzystania ich doświadczeń w Polsce

Zobacz
Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce - III edycja

Poradnik

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce - III edycja

Zobacz
Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce - 2015

Raport

Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce - 2015

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować