Skip navigation

Autorzy: Magdalena Jelonek, Dariusz Szklarczyk

Kogo kształcą polskie szkoły - 2012

Rynek pracy i edukacja Szkolenia i doradztwo

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-121-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W raporcie tym prezentujemy wyniki analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym realizowane w ramach II edycji projektu BKL. Jego głównym celem jest zarysowanie kontekstu edukacyjnego dla analiz procesów dopasowywania się popytu i podaży na rynku pracy. Kluczowy problem, który został przez nas poruszony dotyczy kwestii naborów na poszczególne kierunki kształcenia, a także zmian, jakie pojawiły się w tym procesie. W niniejszym raporcie wyniki badań zostały zaprezentowane w takim samym ujęciu problemowym zarówno dla szkół ponadgimnazjalnych, jak i wyższych. Na początku zamieszczono krótkie wprowadzenie do problematyki kształcenia na poszczególnych poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem jego ukierunkowania na określone kierunki kształcenia. Następnie zaprezentowano zmiany, jakie zaszły w preferencjach kandydatów na uczniów/studentów pomiędzy 2009 r. a 2010 r. Zmiany te znajdują odzwierciedlenie w przekształceniach naborów do poszczególnych szkół. Z kolei trzecia kwestia dotyczy specyficznych strategii edukacyjnych kobiet i mężczyzn oraz ich transformacji w czasie. Problem ten wydaje się być niezwykle ważny dla zrozumienia procesów mających w chwili obecnej miejsce na rynku pracy, zwłaszcza w kontekście często podnoszonego problemu zaniżonych szans rynkowych kobiet, które, co zakładamy jako hipotezę, są silnie związane z ich specyficznymi wyborami edukacyjnymi.

Spis treści

Główne wnioski
Metodologia
ROZDZIAŁ 1 – Szkoły ponadgimnazjalne
ROZDZIAŁ 2 – Szkoły wyższe

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Kogo kształcą polskie szkoły - 2014

Raport

Kogo kształcą polskie szkoły - 2014

Zobacz
Kto nas kształci po zakończeniu szkoły?

Raport

Kto nas kształci po zakończeniu szkoły?

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować