Skip navigation

Autorzy: Jarosław Górniak

Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki

Kapitał ludzki Szkolenia i doradztwo

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2014

Język: PL

ISBN: 987–83–7633–205–5

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja zawiera problemowe i przekrojowe ujęcie wyników badań prowadzonych w ramach IV edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego realizowanej w 2013 roku. Tradycyjnie już, pierwszy rozdział poświęcony jest omówieniu sytuacji na rynku pracy z perspektywy ujęcia bilansowego: relacji pomiędzy zgłaszanym popytem na pracowników i ich kompetencje, a ich podażą. Autorzy wprowadzili nowe podejście do analizy, które pozwoliło wydobyć z danych dodatkowe treści, uzupełniające obraz prezentowany w dotychczasowych raportach. Rozdział drugi zawiera wyniki badań branżowych dotyczących sektora outsourcingu usług biznesowych i usług informatycznych, budownictwa pasywnego i energooszczędnego, energetyki, przemysłu związanego z naukami o życiu oraz wybranych segmentów branży przemysłów kreatywnych. Wyniki tych badań stanowią doskonałe dopełnienie treści zawartych w rozdziale pierwszym, ponieważ branżowy sposób podejścia wnosi nowe elementy do oglądu sytuacji na rynku pracy i jego relacji z edukacją. W trzecim rozdziale można znaleźć wieloaspektową analizę aktywności edukacyjnej osób dorosłych. Już w tytule zaczynającym się od słów: „W ogonie Europy” wskazywany jest problem, przed którym jako społeczeństwo stoimy. Tym problemem jest mizerna na tle innych krajów aktywność edukacyjna dorosłych. Przy pomocy skrupulatnej analizy danych zespół autorski tego rozdziału wskazuje m.in., że źródłem tej niskiej aktywności jest brak zainteresowania nią pracodawców. Dwa kolejne rozdziały poświęcone są osobom uczącym się: uczniom ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych i studentom ostatnich lat studiów I i II stopnia. W rozdziale czwartym analizowane są kompetencje w świetle samooceny uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ostatnim, piątym rozdziale, poświęconym studentom, uwaga została skupiona na analizie kierunków zamawianych. Autorki stawiają tezę, że interwencja w postaci zamawiania kierunków nie wywołała istotnej zmiany w stosunku do tego, co samoistnie miałoby miejsce, czyli zwiększenia proporcji studentów na kierunkach „strategicznych”, a jedynie czasowo zakłóciło dystrybucję tych studentów pomiędzy uczelnie, skierowując ich do tych, które uzyskały dodatkowe wsparcie.

Spis treści

Rozdział 1. Bilans potrzeb pracodawców i możliwości rynku pracy w sytuacji dekoniunktury

Rozdział 2. Branżowy bilans kompetencji – oczekiwania pracodawców i efekty kształcenia szkół wyższych na przykładzie Krakowa

Rozdział 3. W ogonie Europy - uwarunkowania i strategie rozwoju kompetencji dorosłych Polaków

Rozdział 4. Studenci kierunków strategicznych dla polskiej gospodarki – wybory edukacyjne, strategie zawodowe oraz perspektywy na przyszłość

Rozdział 5. Samoocena „twardych” i „miękkich” kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

 

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - perspektywy badawcze

Raport

Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - perspektywy badawcze

Zobacz
Kapitał ludzki jako wartość firmy

Poradnik

Kapitał ludzki jako wartość firmy

Zobacz
Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków

Raport

Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować