Skip navigation

Autorzy: Jacek Szut, Anna Kowalewska

Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2012

Zamówienia publiczne Współpraca i partnerzy

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-187-4

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przedstawiamy wyniki drugiej edycji badań zrealizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo. Badania rynku zamówień publicznych zaprojektowano w sposób, który pozwala dokonać analizy zmian na nim zachodzących w latach 2011–2013. W tym okresie przewidziano realizację corocznych badań ilościowych zamawiających i przedsiębiorców z sektora MSP. Celem badań jest monitorowanie zjawisk zachodzących na rynku zamówień publicznych, identyfikacja barier w dostępie przedsiębiorców z sektora MSP do rynku zamówień publicznych oraz w rozwoju zamówień innowacyjnych i elektronicznych. Niniejszy raport dotyczy badań przeprowadzonych w roku 2012. Ich wyniki są porównywane z rezultatami uzyskanymi w pomiarze przeprowadzonym rok wcześniej. Wyrażamy nadzieję, że uzyskana wiedza oraz wypracowane rekomendacje przyczynią się do stworzenie nowoczesnego systemu zamówień publicznych efektywnie wykorzystującego środki publiczne.

Spis treści

1. Streszczenie
2. Informacje o badaniu
3. Metodologia badań
4. Rynek zamówień publicznych oczami wykonawców
5. Rynek zamówień publicznych oczami zamawiających
6. Rekomendacje

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Zamówienia publiczne a innowacyjność MSP

Raport

Zamówienia publiczne a innowacyjność MSP

Zobacz
Kontrola udzielania zamówień publicznych

Raport

Kontrola udzielania zamówień publicznych

Zobacz
Przewodnik po nowym podejściu do zamówień publicznych

Poradnik

Przewodnik po nowym podejściu do zamówień publicznych

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować