Skip navigation

Seria: Polska Wschodnia

Rodzaj publikacji: Dobre praktyki

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-313-7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Z satysfakcją przekazujemy Państwu album projektów współfinansowanych z Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW), stanowiącego dodatkowe wsparcie z Funduszy Europejskich dla pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W publikacji uwieczniono przedsięwzięcia, dzięki którym Polska Wschodnia znacząco zmieniła swój obraz. Program umożliwił realizację wielu istotnych projektów wpływających na społeczno-gospodarczy rozwój makroregionu.

Dzięki jego środkom wybudowano i rozbudowano parki naukowo-technologiczne, rozwinięto bazę dydaktyczno-naukową uczelni, zaplecze laboratoryjne ośrodków naukowych, transport miejski w miastach wojewódzkich oraz unowocześniono centra wystawienniczo-kongresowe. Powstały także nowe drogi, obwodnice oraz kompleksowo wyposażone tereny inwestycyjne. Środki Programu zostały przeznaczone ponadto na realizację ponadregionalnych projektów mających na celu zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu mieszkańcom makroregionu oraz działającym na jego terenie przedsiębiorstwom i instytucjom oraz promocję gospodarczą i turystyczną makroregionu. Zaprezentowane w albumie inwestycje to tylko fragment tego, co udało się osiągnąć za sprawą Programu. Jednak projekty te bardzo dobrze ilustrują zmiany, jakie nastąpiły w Polsce Wschodniej, czyniąc ją dynamicznie rozwijającym się makroregionem z ogromnymi perspektywami na przyszłość.

Dzięki takim projektom, jak te opisane w albumie, Polska staje się piękniejsza i atrakcyjniejsza. Potrzebujemy takich inwestycji, które są szansą na szybszy rozwój gospodarczy kraju. Polecamy Państwu lekturę naszej publikacji.

Spis treści

1. O Programie

2. Zrealizowane Projekty:

  • Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka
  • Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
  • Oś priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
  • Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa
  • Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rozwój miast w Polsce Wschodniej

Dobre praktyki

Rozwój miast w Polsce Wschodniej

Zobacz
Turystyka w Polsce Wschodniej

Dobre praktyki

Turystyka w Polsce Wschodniej

Zobacz
Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Raport

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować