Skip navigation

Autorzy: Anna Karhan, Piotr Węclewski, Łukasz Wilczyński, Robert Lubański, Bartosz Wilczyński

Potencjał i możliwości rozwoju branży kosmiczno-robotycznej w Polsce

Badania i inwestycje

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2016

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Potencjał intelektualny i kadrowy, pojawiające się możliwości rozwoju oraz rosnące szanse zatrudnienia w branży – tego m.in. dotyczy pierwszy Raport nt. potencjału sektora robotyczno-kosmicznego w Polsce. W badaniu udział wzięło ponad 100 młodych konstruktorów łazików marsjańskich. Analizie poddanych zostało także 50 przedsiębiorstw z polskiego sektora kosmicznego. Dane ilościowe uzupełniły wypowiedzi ekspertów, m.in. przedstawicieli ministerstw, agencji rządowych, oraz reprezentantów samorządów.

Jedną z najważniejszych części raportu stanowiło badanie potencjału członków zespołów robotycznych, biorących udział w prestiżowych konkursach łazików marsjańskich University Rover Challenge i European Rover Challenge. Ankietowani podkreślali wysoki walor edukacyjny tego typu zawodów, gdyż ich formuła jest maksymalnie zbliżona do realnych projektów realizowanych przez branżę kosmiczną i skłania studentów do wykraczania poza wymagane przez ich uczelnie ramy programu nauczania, a tym samym do zdobywania unikalnych umiejętności i wiedzy wyróżniających ich na rynku pracy. „Idea powstania raportu pojawiła się tuż po zakończeniu drugiej edycji European Rover Challenge – konkursu, którego znaczenie, jako akceleratora kariery i platformy biznesowej zaczęło wyraźnie rosnąć. Dane zebrane w Raporcie nie tylko diagnozują sektor robotyczno-kosmiczny w Polsce, ale pozwalają na podjęcie właściwych działań wspierających przyszłe kadry” – mówi Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, pomysłodawca Raportu.

Zestawienie zasobów przyszłych kadr robotycznych z potencjałem i kompetencjami firm działających w coraz szybciej rozwijającej się polskiej branży kosmicznej, stało się naturalnym rozwinięciem badania. „Statystyki wyraźnie wskazują, że najliczniejszą grupę wśród podmiotów z największym potencjałem kosmicznym stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, kolejno są instytuty badawcze oraz duże przedsiębiorstwa. Przeważający charakter ich specjalizacji to aplikacje satelitarne i software. Zebranie takich danych, umożliwia określanie potrzeb i pożądanych kierunków rozwoju tej gałęzi przemysłu” – podkreśla znaczenie raportu dr Anna Kacprzyk, Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na potrzeby raportu przeprowadzono także dziesięć wywiadów z decydentami i specjalistami działającymi w obszarze sektora kosmicznego i okołokosmicznego. Eksperci zgodzili się, że przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku, stworzyło wiele nowych szans rozwoju sektora komicznego w Polsce. „Znaczenie tej gałęzi przemysłu rośnie, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Potrzebujemy więcej doświadczonych ekspertów, potrafiących prowadzić skomplikowane projekty. Aby stać się liczącym graczem na rynku kosmicznym, Polska musi stworzyć odpowiednie warunki studiowania i rozwoju kariery w tym sektorze” – zauważa dr Aleksandra Bukała, Dyrektor Generalny SENER Polska, jednego z liderów polskiego sektora kosmicznego.

W Raporcie, swoimi spostrzeżeniami nt. poziomu kadr, szans rozwoju, działań, jakie powinny podejmować uczelnie oraz konkursów robotycznych URC/ERC podzielili się również: Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, dr Piotr Dardziński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Paweł Wojtkiewicz – Prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, dr Aleksandra Bukała – Dyrektor Generalny SENER Polska, dr Anna Kacprzyk – Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, zespół Polish Space Professionals Associations, Michał Szaniawski – Wiceprezes Zarządu ARP S.A., Krzysztof Kanawka – Inwestor Blue Dot Solutions oraz Piotr Węclewski – Specjalista branży kosmicznej, przewodniczący składu sędziowskiego konkursu ERC.

Partnerami projektu „Raport dotyczący potencjału i możliwości rozwoju branży kosmiczno-robotycznej w Polsce” są: Europejska Fundacja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Planet PR i Link To Poland.

Spis treści

Rodział 1. Potencjał zespołów robotycznych
Rodział 2. Potencjał podmiotów kosmiczno-robotycznych
Rodział 3. Potencjał okiem ekspertów. Wypowiedzi przedstawicieli sektora kosmiczneg  i około kosmicznego

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Sięgając gwiazd – polski sektor kosmiczny

Raport

Sięgając gwiazd – polski sektor kosmiczny

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować