Skip navigation

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978–83–7633–186–7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W raporcie tym prezentujemy zarówno wyniki sondażu przeprowadzonego na losowej próbie pracodawców, jak i wyniki analizy ofert pracy publikowanych na wyspecjalizowanych portalach internetowych oraz przekazywanych za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy. Badania realizowane były w pierwszej połowie 2012 roku ramach III edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego.

Polski rynek pracy charakteryzuje się stabilnym poziomem zapotrzebowania na pracowników. W 2012 roku ok. 17% pracodawców poszukiwało pracowników. Stałość potrzeb zatrudnieniowych pracodawców potwierdzają również odpowiedzi na pytanie o gotowość do przyjęcia nowych osób do pracy w perspektywie kolejnych sześciu miesięcy. W takim przypadku co piąty pracodawca, który na bieżąco nie szukał nikogo do pracy, deklarował chęć zatrudnienia pracowników (18%). Niestety potwierdzają się rozmaite doniesienia wskazujące na systematycznie rosnące w latach 2011-2012, w porównaniu z 2010 r., oczekiwanie wśród pracodawców, że zatrudnienie się zmniejszy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Głównymi barierami ograniczającymi przyrost zatrudnienia są zdaniem pracodawców kwestie instytucjonalne: zbyt duże pozapłacowe koszty pracy, fiskalizm oraz niestabilna sytuacja gospodarcza. I to właśnie ten ostatni czynnik może być w kolejnych latach najpoważniejszą z barier, ponieważ jego znaczenie w oczach pracodawców z roku na rok przybiera na sile.

W dużych przedsiębiorstwach częściej wskazywano na potrzebę rekrutacji pracowników. Deklaracje te złożyło ponad 40% dużych pracodawców zatrudniających więcej niż 250 osób w porównaniu do 17% mikroprzedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę branżę działalności, pracodawcy zajmujący się budownictwem i transportem wciąż częściej niż inni poszukiwali osób do pracy.

90% pracodawców szukających osób do pracy zamierzało zatrudniać pracowników w ramach rotacji na istniejących stanowiskach pracy. Odsetek nowo tworzonych miejsc pracy pozostawał na podobnym poziomie co w poprzedniej edycji badań (10% w 2012 r. w porównaniu do 9% w 2011 r.). Więcej nowych miejsc pracy powstawało w najmniejszych przedsiębiorstwach (11% wobec 4% wśród średnich i dużych).

Spis treści

Główne wnioski
Opis metodologii badania pracodawców i ofert pracy
Zapotrzebowanie na nowych pracowników
Wymagania wobec nowych pracowników
Trudności ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy
Braki kompetencyjne zatrudnionych pracowników
Zmiany liczby zatrudnionych pracowników

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Raport

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Zobacz
Kogo chcą zatrudniać pracodawcy?

Raport

Kogo chcą zatrudniać pracodawcy?

Zobacz
Polki i Polacy na rynku pracy

Raport

Polki i Polacy na rynku pracy

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować