Skip navigation

Autorzy: Adrianna Lewandowska, Łukasz Martyniec, Maria Adamska

Przewodnik SOS. Sytuacja Nagłej Sukcesji

Seria: Firmy Rodzinne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2015

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Z myślą o firmach, które w nagły sposób straciły przywódcę, powstał niniejszy przewodnik napisany przez eksper¬tów naszego zespołu. To przede wszystkim wiedza dla firm, w których za późno już na wykorzystanie pozostałych narzędzi - ważne jest szybkie przeprowadzenie procesu sukcesji, aby firma nie musiała zawieszać działalności.

Spis treści

SOS-1 CZY JEST WOLA SUKCESJI?
SOS-2 CZY SYTUACJA RODZINNA POZWALA NA KONTYNUACJĘ FIRMY RODZINNEJ?
2.1. CZY SPADKOBIERCA POZOSTAWIŁ TESTAMENT?
2.2. JAK DZIAŁA DZIEDZICZENIE USTAWOWE?
2.3. CZY SPADEK DZIEDZICZĄ MAŁOLETNIE DZIECI?
2.4. PROCEDURY SPADKOWE - PODSTAWOWE ASPEKTY PRAKTYCZNE
SOS-3 CZY JEST MOŻLIWA PRAWNA KONTYNUACJA FIRMY RODZINNEJ?
3.1. OKREŚLENIE RODZAJU FORMY PRAWNEJ
3.2. INDYWIDUALNA DZIAŁALNOSĆ GOSPODARCZA — ŚMIERĆ WŁAŚCICIELA
3.3. SPÓŁKA CYWILNA — ŚMIERĆ WSPÓLNIKA 
3.4. SPÓŁKA JAWNA — ŚMIERĆ WSPÓLNIKA 
3.5. SPÓŁKA PARTNERSKA — ŚMIERĆ PARTNERA 
3.6. SPÓŁKA KOMANDYTOWA — ŚMIERĆ WSPÓLNIKA
3.7. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA — ŚMIERĆ KOMPLEMENTARIUSZA LUB AKCJONARIUSZA
3.8. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEIDZIALNOŚCIĄ — ŚMIERĆ WSPÓLNIKA LUB CZŁONKA ZARZĄDU
3.9. SPÓLKA AKCYJNA — ŚMIERĆ AKCJONARIUSZA LUB CZŁONKA ZARZĄDU 
SOS-4 CZY POTENCJALNY SUKCESOR CHCE I MOŻE PRZEJĄĆ FIRMĘ RODZINNĄ?
4.1. CZY JESTEŚ WEWNĘTRZE GOTOWY DO PRZEJĘCIA FIRMY RODZINNEJ? 
4.2. CZY MASZ UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZE?
4.3. CZY MASZ WIEDZĘ TECHNICZNĄ (BRANŻOWĄ) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI FIRMY RODZINNEJ?
SOS-5 CZY JEST TYMCZASOWY SUKCESOR Z RODZINY LYB SPOZA RODZINY?
SOS-6 CZY SYTUACJA MAJĄTKOWA RODZINY UMOŻLIWIA SUKCESJĘ?
6.1. CZY SPADKOBIERCA BYŁ W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM?
6.2. CZY ZMARŁY ZACIĄGAŁ KREDYTY? CZY MIAŁ ZOBOWIĄZANIA PRYWATNE? 
6.3. CO BĘDZIE Z AKTYWAMI FINANSOWYMI ZMARŁEGO?
6.4. STRUKTURA MAJĄTKU RODZINNEGO I JEJ WPŁYW NA FIRMĘ RODZINNĄ
SOS-7 CZY SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA FIRMY RODZINNEJ SPRZYJA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI?
7.1. CZY ISTNIEJĄCE W FIRMIE STOSUNKI UMOWNE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA DALSZEJ DZIAŁALNOSCI?
7.2. CZY FIRMA JEST RENTOWNA? 
7.3. CZY FIRMA PORADZI SOBIE ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ?
SOS-8 CZY SYTUACJA ORGANIZACYJNA I KADROWA FIRMY RODZINNEJ SPRZYJA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI?93 8.1. CZY ORGANIZACJA FIRMY UMOŻLIWIA JEJ PROWADZENIE PRZEZ SUKCESORA? 
8.2. CZY ZASOBY LUDZKIE FIRMY RODZINNEJ POZWALAJĄ NA JEJ KONTYNUACJĘ?
SOS-9 CZY POZYCJA KONKURENCYJNA FIRMY SPRZYJA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI?
SOS-10 CZY SĄ POTRZEBNE SPECJALNE DZIAŁANIA DO WYJŚCIA Z SYTUACJI KRYZYSOWEJ?
10.1. CZY W FIRMIE JEST SYTUACJA KRYZYSOWA WYWOŁANA ŚMIERCIĄ WŁAŚCICIELA?
10.2. JAK PORADZIC SOBIE Z SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W FIRMIE?
SOS-11 DROGA NA SKRÓTY. CO ROBIĆ PO ŚMIERCI WŁAŚCICIELA LUB WSPÓLNIKA? 
11.1. ŚMIERĆ WŁAŚCICIELA FIRMY JEDNOOSOBOWEJ — CO ROBIĆ?
11.2. ŚMIERĆ WSPÓLNIKA SPÓŁKI CYWILNEJ - CO ROBIĆ?
11.3. ŚMIERC WSPÓLNIKA LUB AKCJONARIUSZA SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO - CO ROBIĆ?
PODSUMOWANIE

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Dobre praktyki

Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Zobacz
Moja historia, moja firma - portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych

Dobre praktyki

Moja historia, moja firma - portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować