Skip navigation

Autorzy: Anna Szczucka, Konrad Turek, Barbara Worek

Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków

Kapitał ludzki Szkolenia i doradztwo

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2014

Język: PL

ISBN: 987–83–7633–225–3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport przygotowany na podstawie badań instytucji i firm szkoleniowych, pracodawców i ludności zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Zaangażowanie dorosłych Polaków w edukację w świetle wyników badań z 2012 r. i 2013 r. nie uległo zmianie. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających IV edycję badania w (a więc głównie przez niemal cały 2012 r.) 35% Polaków w wieku 18-59/64 lata podnosiło swoje kompetencje w różnych formach (było to około 8,7 mln osób). Zdecydowana większość Polaków (65%) w żaden sposób nie podnosiła swoich kompetencji w ubiegłym roku, nawet poprzez samokształcenie. 39% Polaków deklaruje, że nigdy nie uczestniczyło w kursach, szkoleniach, warsztatach, praktykach lub innych formach dokształcania. Najczęściej swoje kompetencje podnosiły osoby z wykształceniem wyższym, młodsze lub w średnim wieku oraz mieszkające w dużych miastach. W 2012 r. 69% pracodawców finansowało bądź współfinansowało działania zmierzające do rozwoju kompetencji i/lub kwalifikacji swoich pracowników.W stosunku do roku poprzedniego jest to nieznaczny (o dwa punkty procentowe) spadek udziału pracodawców zaangażowanych w działania rozwojowe swoich pracowników, jednak w kategoriach bezwzględnych ich liczba była porównywalna – oscylowała wokół 1,2 mln pracodawców. Wynika to z wyższej niż w 2011 r. ogólnej liczby pracodawców w całym kraju (zgodnie z danymi przekazanymi przez GUS). Pracodawcy ostrożnie podchodzą do kwestii planowania inwestycji w kadry –tylko połowa wszystkich pracodawców zamierza doskonalić kompetencje swoich pracowników w kolejnym roku. W latach 2010-2013 sektor szkoleniowy rozwijał się powoli, ale systematycznie, przy czym w ostatnim roku tempo rozwoju nieco zwolniło.

Spis treści

Rozdział 1. Podnoszenie kompetencji i uczenie się przez całe życie

Rozdział 2. Inwestycje pracodawców w kadry

Rozdział 3. Firmy i instytucje szoleniowe - dynamika rozwoju, oferta, zapewnianie jakości usług

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - perspektywy badawcze

Raport

Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - perspektywy badawcze

Zobacz
Przyszłe kadry polskiej gospodarki

Raport

Przyszłe kadry polskiej gospodarki

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować