Skip navigation

Autorzy: Katarzyna Cheba, Ziemowit Socha, Łukasz Arendt, Wojciech Terlikowski , Wojciech Onyśków, Agnieszka Śnieżek

SMART SKILLS Ewaluacja zapotrzebowania przedsiębiorców i trafności podaży nowych usług rozwojowych (skoncentrowanych na strategicznych celach gospodarki inteligentnej, o silnym wymiarze społecznym) i możliwości ich finansowania z EFS+ Raport końcowy

Smart skills

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2022

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport dotyczy drugiej części szerszego przedsięwzięcia badawczego obejmującego problematykę Smart Skills (pl. umiejętności dla gospodarki inteligentnej). Niniejsza część projektu była dedykowana problematyce wsparcia kształtowania umiejętności dla gospodarki inteligentnej za pomocą usług rozwojowych w ramach działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2021-2027 i była finansowana z PO WER.

Celem badania, którego dotyczy raport, było dostarczenie informacji użytecznych w procesie programowania wsparcia EFS kierowanego do przedsiębiorców w ramach systemu podażowego, na lata 2021-2027.

W raporcie można znaleźć odpowiedzi na pytania:

- Jakie obszary mają potencjał kształtowania umiejętności dla gospodarki inteligentnej?

- Jakie usługi rozwojowe można zaproponować przedsiębiorcom, aby mogli oni osiągnąć przewagę konkurencyjną?

Zapraszamy do lektury!

Spis treści

1. Streszczenie

2. Skrócony opis metodologii i celów badania

3. Wnioski i rekomendacje

4. Szczegółowe wyniki badań i analizy danych

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

SMART SKILLS – ewaluacja potencjału i możliwości rozwoju kwalifikacji dla inteligentnej gospodarki

Ewaluacja

SMART SKILLS – ewaluacja potencjału i możliwości rozwoju kwalifikacji dla inteligentnej gospodarki

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować